100 gratis dating Favrskov azo dating

Rated 3.92/5 based on 524 customer reviews

Vi håber, at du har lyst til at bidrage til vores udvikling ved at fortælle om, hvad du synes, Aarhus Vand gør godt og pege på, hvad vi kan gøre bedre eller anderledes. Resultatet af undersøgelsen bruger vi til at forbedre vores service til dig.

I denne uge har direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, sammen med direktør Mads Leth fra Vandcenter Syd, besøgt vandselskabet Kafubu Water i Zambia.

100 gratis dating Favrskov-55

Formålet er – udover at skabe indtægter for de tre medvirkende vandselskaber – at give medarbejderne nye opgaver og udviklingsmuligheder.

Arbejdet er en del af Aarhus Vands indsats for at gøre Beder klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne.

Men gravearbejdet har givet store gener for borgere, virksomheder og trafikanter i Beder, da Beder Landevej er en central færdselsåre i byen.

De har været positive og har taget godt imod den undervisning og træning, vi har leveret.

Og de har fået redskaber til – og viden om – hvordan de fremadrettet skal drifte og vedligeholde anlæggene.” Træningsopgaven i Zambia er fuldt finansieret.

Leave a Reply